Web 3.0, Blokzincir ve Kripto Para

Web 3.0 nedir?

Web 1.0, internette tek yönlü bilgi akışının gerçekleştiği online bir kütüphane diyebiliriz. Bize sunulan bilgileri sadece okuyabiliyorduk. İçeriklere yorum yapma yetkisine sahip değildik.

Blokzincir Teknolojisi nedir?

Blokzincir, Web 3.0'ın temelinde yatan kriptografi yani şifreleme üzerine kurulu teknolojidir. Sınıfınızda herkesin bir arkadaşına mesaj göndermek istediğini hayal edin. En arka sıradan en ön sıraya bu mesajı gönderemezsiniz. Hocanıza yakalanma riskiniz var. Sınıf arkadaşlarınızın da bu mesajı iletmek için bir çıkarı yok. Hele ki mesajı kendileri okuyamayıp sizinle alay etmek için kullanamayacaklarsa. Ya bu mesajı iletmek için bir teşvik yaratırsak? Herkesin birbirine gönderebileceği özel olarak şifrelenmiş mesajları, bloklar halinde dizilersek ve elden ele dolaştırırsak? Böylelikle herkes sınıftaki her istediği kişiye mesajını iletebilecek olursa şifreli mesajlar zinciri birinden diğerine geldiğinde sadece doğru şifre kırıcı anahtara sahip olanlar spesifik mesajları okuyabilirler. Diğer mesajları okuyamazlar. Okumaları gereken mesajı okuduktan sonra kendi mesajlarını veya cevaplarını bu zincire şifreli bir şekilde ekleyip bir sonraki kişiye iletebilirler. Her yeni mesaj önceki mesajların üzerine eklendiği için ve eski mesajlar da silinmediği için de mesaj zinciri giderek uzayacaktır. İşte şifrelenmiş mesajlardan oluşan bu zincire blokzincir denir.

Kripto Para nedir?

Öncelikle kripto paralar ile blokzincir teknolojisi farklı şeylerdir. Kripto paralar, blokzincir teknolojisi üzerine kurulmuştur. Bitcoin, blokzincirin potansiyelini göstermek amacıyla hayata geçirilen ilk projedir. Bitcoin dışındaki tüm kripto paralara da alternatif coin veya altcoin denilmektedir. Blokzincirin illa parasal sistem için kullanılması gerekmediğini temel mantığın diğer tüm sistemler için geçerli olduğunu ve blokzincirin kripto paradan çok daha fazla geniş bir kullanım alanı olduğunu unutmamak gerek.

--

--

Bileşik Faizli Kripto Para Projeleri | Compound Interest Cryptocurrency Projects

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Material Dart

Bileşik Faizli Kripto Para Projeleri | Compound Interest Cryptocurrency Projects